Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ Gönderi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Açık Rıza Metni̇

Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, hizmetlerimize yönelik size özel imkânların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi, etkinlik ve kampanyalar ile yeniliklerden haberdar edilmesi, çekiliş, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi amaçları ile kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Hizmet faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hizmet sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

Sur Yapı Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ Onayi

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:21 Üsküdar İstanbul adresinde mukim Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirketimiz" veya "Sur Yapı") tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / tanıtım / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderilmesine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

"Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma yukarıda sayılan çerçevede ticari elektronik ileti gönderilmesine, adım, soyadım, telefon numaram, e-posta adresim kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam ile onay veriyorum."

“SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanan ve tarafıma iletilen Aydınlatma Metni tarafımca okunmuş “Veri İşleme Amaçları, İşlenen Kişisel Verilerim, Kişisel Verilerimin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Kişisel Verilerimin Aktarım Amaçları, Toplanma Yöntemleri, Veri Sorumlusunun Kimliği, Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemleri ve İlgili Kişi Olarak Haklarım” anlaşılmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, proje ile ilgili görüşlerimizin ve memnuniyete ilişkin düşüncelerimizin alınabilmesi, memnuniyete ilişkin düşüncelerimizin üçüncü kişilere aktarılabilmesi amaçları dahilinde, aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine ve yukarıda belirtilen amaçlarla, WhatsApp aracılığıyla aktardığım kişisel verilerimin, sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurtdışına aktarılıp yurtdışında saklanmasına açık rızam dahilinde onay veriyorum.

İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olduğum Kişisel Veriler:

Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Verisi Ad, Soyad
Hukuki İşlem Satın Alınan Mal/Hizmet Bilgileri
Müşteri İşlem Mal/Hizmeti Tercih Etme Nedeni, Görüş/Düşünce/Memnuniyet Bilgisi
İletişim Verisi Yaşanılan ülke, şehir, ilçe

Ad-Soyad-Beyan Tarih İmza
Yukarıdaki kişisel verilerimin bilgi verildiği şekilde işlenmesine
aktarılmasına ve paylaşılmasına açık rıza veriyorum.
(tümü El yazısı ile yazılacaktır.)

Ad-Soyad-Beyan Yukarıdaki kişisel verilerimin bilgi verildiği şekilde
işlenmesine aktarılmasına ve paylaşılmasına açık rıza veriyorum.
(Tümü el yazısı ile yazılacaktır.)
Tarih-İmza